Unikaj zakażeń

CZYM SĄ ZAKAŻENIA SZPITALNE?

Zakażenia szpitalne to infekcje, które wystąpiły w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, w przypadku gdy choroba w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych nie była w okresie wylęgania lub gdy wystąpiła po udzieleniu tych świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby. Obejmują również infekcje zawodowe wśród personelu.

 

 

STATYSTYKI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Każdego roku zakażenia szpitalne powodują niepotrzebne cierpienie i wyższe koszty leczenia dla setek milionów pacjentów i ich rodzin na całym świecie. Infekcje te przedłużają pobyt w szpitalu, zwiększają ryzyko powikłań pooperacyjnych i niepełnosprawności, zwiększają odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, a nawet powodują niepotrzebne zgony i ogromne straty finansowe w sektorze opieki zdrowotnej:

• stanowią 5-10% ogółu osób hospitalizowanych
• spowodowały wzrost zakażeń Kliebsiella pneumoniae o 278% w 2016 r. w porównaniu do 2015 r.*
*na podstawie raportu NIK z 2018 r.
• dotykają ok. 400 tys. pacjentów w Polsce rocznie

PRZYCZYNY ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Szacuje się, wg danych Światowej Organizacji Zdrowia, że nawet 90% wszystkich zakażeń szpitalnych spowodowanych jest przenoszeniem mikroorganizmów przez ręce pracowników opieki zdrowotnej.

Ręce lub rękawice pracowników ochrony zdrowia mogą być skażone nawet wtedy, gdy wykonują „czyste procedury” lub gdy tylko dotykają skóry hospitalizowanych pacjentów.

Nawet ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących dezynfekcji rąk nie daje 100% skuteczności.

Tradycyjne opakowania rękawic diagnostycznych oraz same rękawice często są zainfekowane ze względu na wielokrotny kontakt z licznymi użytkownikami. Zakładanie zainfekowanych rękawic zwiększa ryzyko zakażeń krzyżowych, zmniejszając tym samym bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjenta.

WYSTARCZY JEDNA DŁOŃ ABY ZAINFEKOWAĆ CAŁE TRADYCYJNE OPAKOWANIE RĘKAWIC

ROLA RĘKAWIC MEDYCZNYCH

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie rękawic medycznych w celu zmniejszenia ryzyka:

kontaminacji dłoni pracownika ochrony zdrowia patogenami krwiopochodnymi
przenoszenia drobnoustrojów przez dłonie pracownika ochrony zdrowia na pacjenta i odwrotnie-z pacjenta na pacjenta
Badania kliniczne potwierdziły rolę rękawic medycznych w zapobieganiu kontaminacji, rozprzestrzenianiu i transmisji patogenów w placówkach opieki zdrowotnej. W związku z tym rękawice powinny być stosowane jako środki ostrożności podczas czynności związanych z opieką nad pacjentem, które mogą wiązać się z ekspozycją na krew i płyny ustrojowe oraz w sytuacjach wystąpienia ogniska epidemicznego.

Niemniej jednak, niewłaściwe przechowywanie rękawic oraz nieodpowiednie techniki ich zakładania i ściągania mogą powodować transmisję drobnoustrojów. Zanieczyszczone rękawice mogą stać się źródłem transmisji czynników zakaźnych dla pracowników ochrony zdrowia, pacjentów i otoczenia.